Znanstveni značaj

BioGaia prepoznaje važnost kliničkih ispitivanja u svrhu utvrđivanja svojstava i, još važnije, sigurnosti primjene bakterija koje se koriste u njihovim proizvodima. Zbog toga je  BioGaia provela brojna klinička ispitivanja o upotrebi sojeva bakterije L. reuteri kao dodatka prehrani.

Do danas su provedena 266 kliničkih ispitivanja na humanim sojevima bakterije L. reuteri BioGaia proizvoda, na uzorku od 22,634 osoba različitih dobnih skupina. L. reuteri dokazano je učinkovita u dopunjavanju crijevne mikroflore i sigurna za primjenu u djece i odraslih. Rezultati ispitivanja soja L. reuteri objavljeni su u više od 220 članaka u raznim znanstvenim časopisima, što svjedoči o njegovoj velikoj važnosti. 

Nisu sve dobre bakterije jednake

Iako se laktobacili u ljudi općenito smatraju dragocjenim bakterijama, nisu svi njihovi sojevi isti.  L. reuteri Protectis (DSM 17938) jedan je od dostupnih sojeva laktobacila o kojima je provedeno najviše ispitivanja, posebice među novorođenčadi i djecom do tri godine. BioGaia Protectis ispitan je u 179 kliničkih ispitivanja na uzorku 17,969 osoba, od kojih su 83% ispitanika bila djeca. Upotreba L. reuteri Protectis dokazano je sigurna, što je posebno važno za roditelje koji žele dodatak prehrani za dojenče. Objavljivanje rezultata ispitivanja u preko 190 radova u stručnim časopisima daljnji je dokaz o značenju koji taj soj ima među stručnjacima. 

Za više informacija posjetite www.biogaia.com/research/

Napomena: Svojstva L. reuteri povezana su s određenim sojem (tj. ona se pojavljuju samo u određenim sojevima bakterija) i ne smiju se pripisivati drugim sojevima. To se temelji na Izjavi Organizacije za hranu i poljoprivredu SAD-a i Svjetske zdravstvene organizacije iz 2001. (FAO / WHO, Argentina 1-4.10.21).