Dobitnici Nagradne igre "BioGaia Sretni Trbuščići"

Glavna nagrada – 2 dobitnika - Dječja kolica – CYBEX kolica 3 u 1 Balios S:

Iva Bašić, Benka Benkovića 1D, 23000 Zadar

Jelena Lovrić, Don Luke Jelića 35, 21210 Solin 

 

Druga nagrada – 2 dobitnika - Dječji krevet - CUTIE 4 u 1

Ana Milohanić, Valvidalska 35, 52100 Pula

Daria Nebosenko, Augusta Šenoe 29, 44000 Sisak

 

Treća nagrada - 3 dobitnika - Lego set - LEGO SUPER MARIO (Pustolovine na stazi Mario starter+Bitka s vladarem Bowserova dvorca proširena staza): 

Ana Vidović, Poljanička 6c, 10298 Donja Bistra

Anton Milišić, Don Luke Jelića 35, 21211 Vranjic

Franciska Tomić, Trg Mladosti 12, 10290 Zaprešić

 

Četvrta nagrada - 3 dobitnika - FREEON hranilica Moon white:

Martina Matotek, Istarska 14, 40000 Čakovec

Emina Pelc, Stonska 9, 31000 Osijek

Marija Plaščar, Rudeška cesta 154, 10110 Zagreb

Preuzimanje nagrade

Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od primanja pisane obavijesti o pobjedi u jednom od prodajnih mjesta Baby Center. Popis poslovnica možete pronaći na web stranici www.babycenter.hr/poslovnice/. U poslovnicama će se identificirati dobitnici Nagradne igre u svrhu preuzimanja Nagrade.

Ako dobitnici Nagrade ne podignu u naprijed navedenom roku svoje nagrade, Priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka od 30 dana za preuzimanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. Nakon isteka navedenog roka Priređivač se obvezuje postupati u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara. Popis neuručenih nagrada dostavit će se Ministarstvu financija.

Kako sudjelovati?

1. Posjeti www.biogaia.hr i potraži pravila nagradne igre „BioGaia Sretni Trbuščići“

2. Skini i isprintaj Kupon za nagradnu igru, Obavijest o obradi osobnih podatka i Privolu za obradu osobnih podataka, popuni podatke i potpiši se.

Preuzmi potrebne dokumente

3. Kopiraj račun kao dokaz o kupnji jednog BioGaia proizvoda (BioGaia RTS kapi 5 ml, BioGaia kapi s vitaminom D 5 ml, BioGaia Easy Dropper 5 ml, BioGaia tablete za žvakanje s okusom naranče i BioGaia tablete za žvakanje s okusom jagode).

4. Popunjeni kupon, Obavijest o obradi osobnih podataka, Privolu za obradu osobnih podataka i Kopiju računa zajedno pošalji na: Ewopharma d.o.o., Zadarska 80, 10 000 Zagreb s naznakom za nagradnu igru „BioGaia Sretni Trbuščići“.

Nagradna igra traje od 25.10.2020. do 15.12.2020. Javno izvlačenje će se održati 19.12.2020. u Baby Centru, City Centar East Zagreb u 17h.

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

Glavna nagrada – 2 dobitnika

- dječja kolica – CYBEX kolica 3 u 1 Balios S (Lux Aton soho grey mid grey-silver)

Druga nagrada – 2 dobitnika

- dječji krevet-CUTIE 4 u 1 mat bijela

Treća nagrada - 3 dobitnika

- Lego set-LEGO SUPER MARIO (Pustolovine na stazi Mario starter+Bitka s vladarem Bowserova dvorca proširena staza)

Četvrta nagrada - 3 dobitnika

- FREEON hranilica Moon white

 

Na temelju odredbi članka 69. , stavka 1. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Ewopharma d.o.o. iz Zagreba, kao priređivač nagradne igre, donosi sljedeća

 

PRAVILA «Biogaia Sretni  Trbuščići»

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre

Priređivač nagradne igre je Ewopharma d.o.o. usluge iz Zagreba, Zadarska 80, Hrvatska ( Ewopharma Hrvatska), lokalni predstavnik tvrtke Ewopharma AG iz Vordergasse 43, 8200 Schaffhausen, Švicarska (zajedno u daljnjem tekstu: Priređivač ili ‘Ewopharma’).

Članak 2.

Nagradna igra

Ovim Pravilima nagradne igre (dalje u tekstu: Pravila) Priređivač priređuje nagradnu igru pod nazivom  "BioGaia Sretni Trbuščići" (dalje u tekstu: Nagrada igra), u svrhu promidžbe i postizanja promotivnih ciljeva Organizatora. 

Članak 3.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 25.10.2020. i traje do 15.12.2020 (Trajanje nagradne igre). Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, vi/sudionici izražavate suglasnost sa sljedećim uvjetima.

Članak 4.

Objavljivanje pravila 

Pravila uz navođenje klase, urudžbenog broja, datuma izdavanja i odobrenja Ministarstva financija za početak priređivanja nagradne igre bit će objavljena na web stranici www.biogaia.hr, nakon što ih odobri Ministarstvo financija.

Članak 5.

Ravnopravnost svih sudionika igre

Ova Pravila osiguravaju ravnopravnost svih sudionika i jednaku mogućnost za dobitak te jednu priliku za pobjedu, nakon ispunjenja uvjeta propisanih pravilima priređivača nagradne igre. Pravilima nagradne igre ne smiju se utvrđivati uvjeti koji se protive zakonskim propisima i općim moralnim načelima.

Članak 6.

Sudjelovanje

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju osobe koje prihvaćaju ova Pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici ili vi), osim zaposlenika priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca) i društva koja su povezana s Priređivačem, partnera ili osoba koje su profesionalno ili osobno povezani s Nagradnom igrom. Sudionici moraju biti u dobi od [18] godina ili više i poslovno sposobni. U Nagradnoj igri mogu sudjelovati samo građani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. 

Priređivač pridržava pravo isključiti sudionike iz Nagradne igre ili prekinuti Nagradnu igru ​​ako postoje proturječnosti ili sumnje u tehničke manipulacije. Priređivač ne odgovara za izgubljene, nepravovremen ili nepotpune prijave. Ewopharma zadržava pravo diskvalificirati pojedine Sudionike iz Nagradne igre ako postoje opravdani razlozi, uključujući, ali ne ograničavajući se na: kršenje uvjeta sudjelovanja, utjecaj na izvlačenje, manipulacije, prijevare, neprikladne ili negativne objave na društvenim mrežama od strane Sudionika usmjerene na promotora ili njihove kupce ili druge Sudionike itd.

Članak 7.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Pravila o prikupljanju i obradi osobnih podataka Sudionika su navedena u Dodatku 1. Obavijest o obradi osobnih podataka i Privola Sudionika za obradu osobnih podataka nalaze se u prilogu ovih Pravila.

Da bi imao pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i / ili biti dobitnik Nagradne igre, svaki Sudionik je dužan ispisati i potpisati obrazac Obavijesti o obradi osobnih podataka i Privole za obradu osobnih podataka te ih priložiti i poslati uz kupon za prijavu na Nagradnu igru. Ako se navedeni dokumenti ne prilože uz nagradni kupon za Nagradnu igru, Sudionik će biti diskvalificiran iz nagradne igre.

Članak 8.

Prihvaćanje pravila

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri nemaju pravo zatražiti druge nagrade ili nagrade u većim količinama od nagrada predviđenih ovim Pravilima. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 9.

Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

Glavna nagrada – 2 dobitnika

-    dječja kolica – CYBEX kolica 3 u 1 Balios S (Lux Aton soho grey mid grey-silver)

  - vrijednost nagrada  - 10,999.98 kn

Druga nagrada – 2 dobitnika

- dječji krevet-CUTIE 4 u 1 mat bijela

- vrijednost nagrada - 6,223.98 kn

Treća nagrada - 3 dobitnika 

- Lego set-LEGO SUPER MARIO (Pustolovine na stazi Mario starter+Bitka s vladarem Bowserova dvorca-proširena staza)

- vrijednost nagrada – 3.110,92 kn

Četvrta nagrada - 3 dobitnika 

- FREEON hranilica Moon white

- vrijednost nagrada-  1.784,96 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 22.119,84kuna

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Nagrade nisu prenosive i nisu za daljnju prodaju.                                    

Članak 10.

Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

Sudionici Nagradne igre su sve osobe koje u periodu od 25.10.2020. do 15.12.2020. dostave kopiju računa kao dokaz o kupnji jednog proizvoda marke BioGaia (BioGaia RTS kapi 5 ml, BioGaia kapi s vitaminom D 5 ml, BioGaia Easy Dropper 5 ml, tablete za žvakanje s okusom naranče BioGaia i tablete za žvakanje s okusom jagode BioGaia) , popunjen kupon za Nagradnu igru,  Obavijest o obradi osobnih podataka i Privolu za obradu osobnih podataka (koji se mogu naći na www.biogaia.hr).s naznakom za nagradnu igru: "BioGaia Sretni  Trbuščići".

Članak 11.

Način izvlačenja nagrada

Nasumično izvlačenje dobitnika održat će se u prostorijama Baby Centra-City East, Zagreb, 19.12.2020. s početkom u 17:00 sati, u nazočnosti tročlane komisije i javnog bilježnika. Član komisije kontaktirat će dobitnike telefonom putem telefonskog broja Sudionika navedenog na nagradnom kuponu za Nagradnu igru, kako bi ih obavijestio da su dobitnici.

Pod uvjetom da su pristali, dobitnici Nagradne igre objavit će se na web stranici www.biogaia.hr i Facebook stranici BioGaia Hrvatska.

Članak 12.

Preuzimanje nagrade

Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od primanja pisane obavijesti o pobjedi u jednom od prodajnih mjesta Baby Center. Popis poslovnica možete pronaći na web stranici www.babycenter.hr/poslovnice/. U poslovnicama će se identificirati dobitnici Nagradne igre u svrhu preuzimanja Nagrade.

Ako dobitnici Nagrade ne podignu u naprijed navedenom roku svoje nagrade, Priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka od 30 dana za preuzimanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. Nakon isteka navedenog roka Priređivač se obvezuje postupati u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara. Popis neuručenih nagrada dostavit će se Ministarstvu financija.

Članak 13.

Izvlačenje nagrada u slučaju malog odaziva

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene u nagradnom fondu, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Nepodijeljene  i nepreuzete nagrade prodat će se na javnom natječaju, a sredstva od prodaje će se  prenijeti u državni proračun.                                                              

Članak 14.

Prestanak obveza Priređivača

Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema pobjedniku.  

Članak 15.

Izmjena pravila, mirovanje i prekid Nagradne igre

Ministarstvo financija može iz opravdanih razloga i u iznimnim okolnostima, zbog nastupa više sile, a na zahtjev Priređivača, odobriti promjenu Pravila. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Priređivač može zastati s provođenjem nagradne igre ili je u cijelosti prekinuti, ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradne igre nije znao, niti je mogao znati, spriječe da nagradnu igru nastavi sukladno ovim Pravilima.

Promjenu pravila, zastoj i prekid Nagradne igre Priređivač je dužan objaviti na isti način na koji su objavljena Pravila  na internet stranici www.biogaia.hr. 

Članak 16.

Stupanje na snagu

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki Sudionik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Pravilima. Sudionici se obvezuju postupati u skladu sa svim odredbama ovih Pravila i potvrđuju suglasnost sa svim u njima propisanim uvjetima.

Pravila stupaju na snagu nakon ishođenja odobrenja Ministarstva financija s danom objave u elektroničkim javnim medijima.

Članak 17.

Priređivač se obvezuje Hrvatskom Crvenom križu bez odgađanja uplatiti 5% osnovice koju čini utvrđena ukupna vrijednost fonda Nagradne igre.
 

Članak 18.

Na Nagradnu igru se primjenjuju zakoni Republike Hrvatske. U slučaju spora između Priređivača i  sudionika, nadležan je općinski sud.

U Zagrebu, 15. rujna 2020.

Ewopharma d.o.o.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/439

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 12. listopad 2020.